Watch Live Physical Meetings Cancelled - Join us online instead watch live

Cymraeg

Beth sy'n digwydd yn Gymraeg yn yr eglwys

Eglwys yng nghadarnle’r Gymraeg yn Sir Gaerfyrddin yw Eglwys Efengylaidd Rhydaman ac mae Cymry Cymraeg a gweithgarwch Cymraeg yn bwysig ynddi.


Whilst we have a monthly Welsh language meeting (Darganfod) and a weekly home group through the medium of Welsh, we also think that where ever you may meet us we’re likely to offer a warm Welsh welcome.

Darganfod

Ydych chi am gyfarfod Cymraeg bywiog a chroesawgar? Yna Darganfod yw’r lle i chi ar nos Sul ola’r mis yn adeilad yr Eglwys Efengylaidd am 6:00 y.p.


Yn ystod y flwyddyn ceir nifer o gyfarfodydd arbennig – megis adeg Gŵyl Ddewi a’r Nadolig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i dudalennau Darganfod am y newyddion llawn diweddaraf a chyfle i wrando ar gyfarfodydd y gorffennol.

Cyfarfod Cymraeg nos Fercher

Yn ogystal mae cyfle i ddod at ein gilydd ar nos Fercher i rannu, astudio’r Beibl a gweddïo mewn gwahanol gartrefi a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Os oes diddordeb gennych mewn gwybod mwy neu ymuno â’r grŵp cysylltwch â swyddfa’r eglwys.

Cwestiynau?

Os oes gennych rhagor o gwestiynau ynghylch ein gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg, cliciwch y botwm isod a chysylltwch gyda ni!